NL FR

Disclaimer

Toelichting

Visualisaties, folders, verkoopsplannen, websites, van de voorgestelde projecten zijn niet bindend. Enkel plannen en teksten vermeld in akte hebben bindend karakter.

De verkoper-promotor wijst er uitdrukkelijk op dat de vooropgestelde verhuuropbrengsten en kosten, tijdens het verkoopsgesprek of op eender welk document dat werd voorgelegd of ondertekend, slechts als voorbeeld gebruikt kan worden, zonder enige garantie en dus geen enkele contractuele verbintenis kan impliceren tussen partijen.

Onjuistheden, onvolledigheden en vergissingen kunnen nooit tegenstelbaar zijn aan de promotor of de exploitant. Brochures en rendementsprognoses zijn gemaakt enkel en alleen ter algemene informatie en kunnen nooit als een tegenstelbaar document aanzien worden.

De informatie en cijfers in brochures, publiciteit, rendementsprognoses, …  zijn afkomstig van externe bronnen die als objectief aanschouwd worden maar waar   géén garantie gegeven wordt omtrent hun juistheid. Deze bronnen omvatten overheidsinstanties, agentschappen, onafhankelijke onderzoeksbureaus, etc. De promotor biedt geen garantie dat de informatie volledig correct is.

Deze site alsook ander infomateriaal,rendementsprognoses, brochures, flyers, folders zijn gebasseerd op cijfers uit het verleden die géén garantie bieden voor de toekomst.

Elke geïnteresseerde dient voor zichzelf de juistheid van de informatie te verifiëren. De promotor sluit  alle mogelijkheden van garanties, condities en verbintenissen uit die uit één van deze documenten zouden kunnen voortvloeien alsook biedt het géén enkele garantie op winst of bescherming tegen mogelijke verliezen van huuropbrengsten, meer-of minwaardes, fiscale of administratieve verliezen of kosten, op korte of lange termijn. Volgens de Europese regelgeving zijn wij zelfs verplicht u te vermelden dat het rendement ook negatief kan zijn.

De bouwheer en grondeigenaar staan respectievelijk onafhankelijk in voor de verkoop van constructies en het verpachten of de verkoop van het grondaandeel. De uitbater staat onafhankelijk in voor de uitbating.

Alle voorstellingen op onze websites, folders, informatiebrochures, …  zijn géén aanbod in het kader van de prospectuswet. Een aankoop van vastgoed bij ons betekent een investering boven de 100.000 euro waar eigen gebruik mogelijk is. Het huurinkomen hangt af van de bezettingsgraad, noch de exploitant, bouwheer of grondeigenaar geven garanties.

Er wordt geen garantie verstrekt met betrekking tot minimumbezettingsgraad, exploitatieresultaat noch rendement of opbrengst. De uiteenzetting door respectievelijk de promotor/verkoper en de verbintenis van de exploitant zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Twin Promotion en verbonden vennootschappen berusten bij Twin Promotion en verbonden vennootschappen. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Twin Promotion en verbonden vennootschappen de informatie vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken voor commercieel gebruik. Op de foto’s berusten auteursrechten en deze mogen niet gereproduceerd worden zonder toestemming van de auteur.

Informatiebescherming

Via onze website kunt u onder meer reageren op vacatures en informatieaanvragen indienen. Indien u van deze gelegenheid gebruik maakt, worden uw relevante persoongegevens door Twin Promotion en verbonden vennootschappen geregistreerd. Twin Promotion en verbonden vennootschappen gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld en wij houden rekening met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Twin Promotion is de enige verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten, waarvan de doelstelling overeenstemt met de uitoefening van haar activiteiten, in het bijzonder de verkoop van onroerende goederen. De ingezamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 “Informatique et Libertés” beschikken de klanten over een recht op inzage van de persoonsgegevens, een recht op bezwaar (buiten de gevallen waarin de regelgeving de uitoefening van dit recht niet toelaat), en een recht op wijziging, verbetering, bijwerking en verwijdering.

Gebruik van cookies

Wij willen de bezoekers van deze website graag informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser. Houd er, wanneer u cookies uitschakelt, wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door deze website verder te gebruiken zonder in zijn browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat de bezoeker ervan ermee akkoord dat er cookies gebruikt worden.

Juridische kennisgeving:

Twin Promotion is de enige verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten, waarvan de doelstelling overeenstemt met de uitoefening van haar activiteiten, in het bijzonder de verkoop van onroerende goederen. De ingezamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 “Informatique et Libertés” beschikken de klanten over een recht op inzage van de persoonsgegevens, een recht op bezwaar (buiten de gevallen waarin de regelgeving de uitoefening van dit recht niet toelaat), en een recht op wijziging, verbetering, bijwerking en verwijdering.

Juridische informatie :

SCVV Marina Boulogne sur Mer, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 81304382500013.
SCVV Villa les hirondelles, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Boulogne sur Mer sous le numéro 51018719800013.
SCVV Villa Pompidou, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Boulogne sur Mer sous le numéro 50121917400015.
SCVV Villa les Dunes, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Boulogne sur Mer sous le numéro 50938470700014.
SCVV Villa des Peupliers, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 52960446400014.
SCVV Villa les Margats, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Boulogne sur Mer sous le numéro 52188375100013.
SCVV Etoile de Mer, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 53871847900016.
SCVV Etoile des dunes, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 80181040900012.
SCVV Les coquillages, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 80201817600015.
SCVV Résidence le domaine sauvage, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 80158656100012.
SCVV Opale resort, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Boulogne sur Mer sous le numéro 82097658700015.
SCVV Opale résidences, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Boulogne sur Mer sous le numéro 82100158300011.
SCVV Vence resort, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 81814569000017.
SCVV Les rives de boulogne sur mer, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 82137212500012.
SCVV Mona lisa, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille metropole sous le numéro 82810406700016.
SCVV Résidence An’n oosthoeck, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 80952231100012.
SAS Twin promotion, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 80124511900020.
SARL REM, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 82440513800010.
SAS Le domaine sauvage, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 44867822700050.
SARL Twin Consulting, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 53871841200017.
EURL Holiday suites, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 79059050900010.

Contacteer ons

Op zoek naar een kantoor of heeft u een vraag?

Vind een kantoor Contacteer ons
Interesse in onze projecten?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Inschrijven

© 2020 - Twin Promotion· Disclaimer·Privacy·FAQ·Evancy

Twin Fondation